Smart industri representerer en revolusjon i vekstpotensialet til norske bedrifter. Avansert teknologi kobles sammen på nye måter som bidrar til økt konkurransekraft. Men hvordan kan bedrifter utnytte denne teknologien for økt vekst, og følger du med i tiden? 

Les videre for å få innsikt i hvordan denne kunnskapen og utviklingen kan utnyttes. 

Fordeler med smart teknologi

Først må vi gå inn på temaet hvordan smart industri bringer fordelene med økt konkurransefortrinn. Ved å integrere avansert teknologi, gjennomføre digitalisering og automatisering tilbyr smart industri et betydelig potensial. 

Kvalitetssikring, effektivisering og optimalisering av prosesser gir kostnadsreduksjon og vil skape vekst i norske bedrifter. 

Effektivisering med digitalisering

Digitalisering spiller en sentral rolle for å oppnå bedre resultater. Smart industri muliggjør tilpasninger og fleksible løsninger for hele verdikjeden (fra fabrikkgulv til logistikk og sluttbruker).

Gjennom bruk av intelligente systemer kan effektivt samarbeid og tilpasning av produksjonskrav i sanntid gi styrket konkurransekraft. 

Les også om Norges største møteplass for industri- og produksjonsbedrifter

Fra SMART industri-messen. Hit kommer bedrifter for kunnskapsdeling og å se nye løsninger.

Økt konkurransekraft 

Implementering av smart teknologi som automatisering gir bedrifter økt konkurransekraft i en mer globalisert industri. For å henge med blir det viktig for fremtiden å kunne redusere produksjonstid, minimere feil og forbedre resultater i produksjonen. Dette oppnås ved å ta i bruk smart teknologi.

Automatisering for å optimalisere lagerbeholdningen gir redusert nedetid og forbedrer nøyaktigheten i ordrefullføringen. Dette gir økt effektivitet og reduserer kostnader i forsyningskjeden.  

Les også om hvordan Norsk Cobot Senter har markert seg som en viktig aktør innen robotisering og automatisering

Bildet er fra SMART industri-messen. Norsk Cobot Senter hadde stor suksess med standen som viser robotisering og automatikk for bedrifter som ønsker økt vekst.

Kvalitetskontroll med avanserte sensorer og dataanalyse 

En annen viktig del av smart industrien er bruken av sensorer og dataanalyse for kvalitetskontroll. Ved kontinuerlig overvåkning av produksjonsprosesser vil det være mulig å identifisere avvik som kan korrigeres. Slik sikres høy produktkvalitet med kvalitetskontroll. 

Effektivisering og grønn utvikling

Det er en økende bevissthet for bærekraft, og ikke minst, løsninger for energibesparende tiltak. Den nye teknologien innen smart industri, inkluderer ofte mer miljøvennlige tiltak. 

Fordeler som effektivisering, energieffektive tiltak og reduksjon av avfall, gjør at bedrifter tjener på å ta i bruk de nye systemene og teknologien innen smart industri.  

SMART industri-messen 

Et godt alternativ for å finne nye løsninger er SMART industri-messen. Her vises det siste innen teknologi og løsninger som vil være nyttig for bedrifter. Utvikling og økt konkurransekraft vil stå på agendaen. 

Konklusjon – økt konkurransekraft og vekst

Ved bruk av systemer fra smart industri oppnår bedrifter økt konkurransekraft og vekst med effektivisering. Digitalisering og automatisering bidrar til raske produksjonsprosesser av høy kvalitet. Et pluss er at disse tiltakene ofte gir bærekraftig utvikling.

En mulighet for å finne gode løsninger for økt konkurransekraft og vekst er å delta på SMART industri-messen. Her treffes hele bransjen med gode løsninger og ny teknologi! 


Ønsker du å bli utstiller på SMART industri?

Navn(Påkrevd)