av Jørn Wad

-Vi jobber daglig for at plast- og komposittbransjen skal bli veivisere frem mot en sirkulær økonomi. Det kommer vi også til å vise på messen. Fremtiden er spennende for oss alle, og vi ser at stadig flere tenker på det grønne skiftet. Vår næringsklynge skal være i front i denne prosessen.

Vidar Nyhammer er prosjektleder i Norwegian Circular Material Technology (NCMT) som har hovedkontor på Sandane i Gloppen kommune i region Vestland. Dette er en næringsklynge som er raskt voksende, og som har sitt utspring i en konferanse i 2019. Der var flere aktører innen plast- og komposittbransjen samlet, og diskuterte hvordan man kan bidra til en mer miljøvennlig og kanskje til og med miljøpositiv utvikling.

Vidar Nyhammer bilde
Vi skal vise vei til en sirkulær økonomi, og gleder oss til å treffe kunder og leverandører på messen, sier Vidar Nyhammer i NCMT.

Bærekraft

-Vi tar utgangspunkt i FN`s klimamål, og de tre søylene om bærekraft som presenteres der, nemlig miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. For dette henger nemlig tett sammen: Har man ikke en økonomisk bærekraftig produksjon og praksis, vil man heller ikke kunne oppnå de to andre. Dette har skapt et sterkt engasjement blant medlemmene, og faktisk er sju av initiativtagerne fortsatt med i styringsgruppen vår.

-Hva er visjon og mål for denne klyngen?

-Vår visjon er klart definert, nemlig at «Norsk polymer- og komposittindustri skal bli verdensledende innen alle de 3 dimensjonene av bærekraft». Det betyr at vi må arbeide stadig mer effektivt, og skape gode bedrifter der folk kan ha det bra, der vi tjener penger, og der vi hver dag bidrar til en LITT grønnere produksjon. Dette skal vi som sagt også vise i praksis på messen.

Vokser

-Hvor mange er dere i denne næringsklyngen?

-Vi har faktisk rukket å bli 80 medlemmer, og vi vokser stadig. Det er spennende, og veldig gledelig. Det er viktig for oss å få mange medlemmer, og vi er opptatt av å markere at vi har en annen funksjon enn en organisasjon, som mange av våre medlemmer har vært vant til å være en del av. Vi har helt andre målsetninger og arbeidsformer, så det er viktig å være klar over. Nå har vi medlemmer som spenner fra produksjonsbedrifter via spinoff`s og startups til høgskoler, investorer og kommuner og andre aktører innen offentlig sektor. Vi arbeider praktisk med våre leverandører og de vi er leverandører til også, slik at vi samlet kan være et slagkraftig miljø som virkelig kan bety en forskjell.

NCMT logo

Messe

-Hvorfor velger dere å delta på SMART Industri?

-Fordi det er SMART såklart, smiler han entusiastisk: Han er opptatt av at denne messen vil være en særdeles god arena som de virkelig kan vise fram hele kretsløpet i en sirkulær økonomi, som han håper også kan være en inspirasjon for andre bransjer: Her kan man nemlig ta utgangspunkt i råvarene, og vise hvordan materialene blir bearbeidet til industriprodukter, distribuert – og seinere samlet inn igjen. Så kommer en ny runde i vårt sirkulære løp, der produktene blir malt opp og danner utgangspunktet for nye produkter. Det er helt logisk når man først får det presentert slik vi gjør det på messen, og jeg som ikke har noen faglig bakgrunn fra plastbransjen, ser det kanskje ekstra klart.

-Men prinsippet kan benyttes av andre også?

-Ja, det er det ingen tvil om. Som sagt håper vi både å kunne få andre til å bli medlemmer av klyngen vår, samtidig som vi viser offentligheten at vår bransje virkelig kan bidra positivt på miljøfronten. Og vi håper altså også å inspirere både andre utstillere og de besøkende på messen til å tenke hvordan de selv kan bidra til de tre søylene for bærekraft som vi er opptatt av.

Les også: Smart factory gir penger i kassa

Vi vil vise sammenhengen, snakke med folk og forklare hvorfor det er slik. Jeg vil også si at SMART Industri er en møteplass som jeg håper mange benytter seg av, for det er både spennende og viktig å inspirere og motivere hverandre framover. I tillegg til den rent forretningsmessige siden, tror jeg det er viktig at vi som industribedrifter benytter muligheten til å vise oss fram for offentligheten også. Industrien både i vår bransje og andre områder bør, så lenge vi holder frem det gode arbeidet med grøn omstilling, få et langt bedre omdømme i fremtiden, ønsker Vidar Nyhammer.

Vi sees på SMART industri 23.-25. mai 2022 på Norges Varemesse i Lillestrøm