Standleie:

Pris  NOK 1.500 pr. kvm  og NOK 1.000  pr. åpent hjørne. Minste stand = 12 kvm
Standleien inkluderer hvite sidevegger der arrangøren har planlagt med vegger. For paviljongstands er det ikke vegger.

Påmeldingsavgift: NOK 4.000
Logoreklame: NOK 3.000
Betingelser

Trenger du produkter til din stand eller hjelp med standbygging kontakt Norges varemesse, utstillerservice.

Påmeldingsskjema sendes inn elektronisk over plattform på MGFs hjemmesider. Kvittering for mottatt påmelding returneres til oppgitt e-mail. Dersom flere firmaer ønsker å dele en stand, må det sendes inn eget påmeldingsskjema for hver enkelt medutstiller. Hver medutstiller må betale registreringsavgift og blir oppført i messeinformasjon og andre utstilleroversikter.

Vareleveranser / Delivery of goods:

Informasjon kommer

Monteringsperiode / Assembly:

kl. 08:00 – 20:00  lørdag   7. mai
kl. 08:00 – 20:00  søndag  8. mai
kl. 08:00 – 20:00  mandag 9. mai

Merknad/remarks
Vi vil gjøre oppmerksom på at barn under 16 år ikke har adgang til messehallene under montering- og demontering.
Ankomst messehaller under montering, se hallkart »
For safety reasons, no children under the age of 16 are allowed in the halls during assembly or disassembly periods.
Access exhibition halls during assembly, please see hall map »

Demonteringsperiode / Dismantling:

kl. 17:00 – 23:00  torsdag 12. mai
kl. 07:00 – 20:00  fredag   13. mai

Åpningstider og adgang til egen stand / Opening hours:

Utstillere har adgang til egen stand 1 time før messeåpning og 1 time etter stengetid.

kl. 09:00 – 17:00  tirsdag 10. mai
kl. 09:00 – 18:00  onsdag 11. mai
kl. 09:00 – 17:00  torsdag 12. mai

Bestillingsfrist standutstyr / Deadline stand equipment:
15. mars 2022 / March 15 2022

Tekniske spørsmål/Technical questions:

Jon Sandbekk
Tel. +47 400 46 771
E-mail: js@messe.no

Alt du trenger til standen/Everything for your stand
Vi har alt du trenger til standen. Kontakt Utstillerservice på tlf.: 400 00 796, e-post: service@messe.no, eller se www.messe.no/kundeservice
You can order all the stand equipment you need from us. Please contact Exhibitor Service at tel: +47 400 00 796, e-mail: service@messe.no or look at our webpage www.messe.no/en/Common/Customer-Service-Centre/

Bygge- og dekorasjonshøyde, seil og bannere/Building and decoration heights, sails and banners
Bygge- og dekorasjonshøyde for stands er maksimalt 2,5 meter. Etter søknad til Norges Varemesse ved teknisk konsulent, kan det bli gitt anledning til å bygge vegger og dekorasjoner eller henge seil og bannere i større høyder fra gulvet enn 2,5 meter. Søknaden må inneholde målsatte standtegninger og angivelse av byggematerialer, samt skriftlig godkjenning fra tilstøtende nabo stands. Søknaden må være Norges Varemesse i hende senest 5 uker innen innflytting starter. Seil, banner og dekorasjoner skal være i henhold til DIN 4102 B1 standarden.
The maximum construction and decorating height for a stand is 2.5 metres. Upon application to its technical coordinator, Norges Varemesse may grant permission to extend walls and decorations and to hang banners above this height. An application for such permission must include a plan of the stand with exact measurements and a specification of the construction materials to be used, as well as written consent from adjacent stands. The application must be received by Norges Varemesse no later than five weeks before starting to move in. Sails, banners and decorations must accord with the DIN 4102 B1 standard.

Brannerklæring/Fire declaration
Brannvesenet forlanger en skriftlig erklæring fra hver enkelt utstiller/stand vedrørende brannforskriftene. Erklæringen påføres messens navn, utstillers navn og standnummer og sendes Norges Varemesse i god tid før innflytting. Vennligst les og signer brannerklæringsskjema »
The fire service requires a signed declaration from each exhibitor/stand concerning observance of the fire regulations. Including the exhibition title, the exhibitor’s name and the stand number, this declaration must be sent to Norges Varemesse in good time before assembly starts. Please read and sign the fire declaration »

Bruk av maskinsag/pussemaskin og lignende/ Use of Sawing/polishing machine etc.
Det er ikke tillat å benytte ovennevnte utstyr i utstillingshallene uten avsug.
It is not allowed to use the above equipment in the exhibition halls without extraction.

Godshåndtering/ Freight handling
For å sikre nødvendig transport inn og ut av hallene, kan gods som står i veien bli fjernet på utstillers regning. Oppbevaring av tomemballasje bestilles hos Utstillerservice.
To ensure necessary transport in and out of the exhibition halls, any goods that are disturbing the logistics will be removed at the exhibitor’s expense. Storage of packaging materials: To order, please contact the Exhibitor Service.

Søppel/Waste
Arrangør fjerner vanlig avfall etter utstillingen. Demontering, fjerning av standkonstruksjoner, trematerialer, engangstepper ol., utføres av utstiller. Etterlatt utstyr vil bli fjernet for utstillers regning.
The organizer removes ordinary waste after the exhibition. When the exhibition has ended, the exhibitor must disassemble and clear their own stand. Uncollected goods will be removed, at the exhibitor’s expense.