Standleie:

Pris  NOK 1.500 pr. kvm  og NOK 1.000  pr. åpent hjørne. Minste stand = 12 kvm
Standleien inkluderer hvite sidevegger der arrangøren har planlagt med vegger. For paviljongstands er det ikke vegger.

Påmeldingsavgift: NOK 4.000
Logoreklame: NOK 3.000
Betingelser

Trenger du produkter til din stand eller hjelp med standbygging kontakt Norges varemesse, utstillerservice.

Påmeldingsskjema sendes inn elektronisk over plattform på MGFs hjemmesider. Kvittering for mottatt påmelding returneres til oppgitt e-mail. Dersom flere firmaer ønsker å dele en stand, må det sendes inn eget påmeldingsskjema for hver enkelt medutstiller. Hver medutstiller må betale registreringsavgift og blir oppført i messeinformasjon og andre utstilleroversikter.

Vareleveranser / Delivery of goods:

Informasjon kommer

Monteringsperiode / Assembly:

kl. 08:00 – 20:00  lørdag   7. mai
kl. 08:00 – 20:00  søndag  8. mai
kl. 08:00 – 20:00  mandag 9. mai

Demonteringsperiode / Dismantling:

kl. 17:00 – 23:00  torsdag 12. mai
kl. 07:00 – 20:00  fredag   13. mai

Åpningstider og adgang til egen stand / Opening hours:

Utstillere har adgang til egen stand 1 time før messeåpning og 1 time etter stengetid.

kl. 09:00 – 17:00  tirsdag 10. mai
kl. 09:00 – 18:00  onsdag 11. mai
kl. 09:00 – 17:00  torsdag 12. mai

Bestillingsfrist standutstyr / Deadline stand equipment:
15. mars 2022 / March 15 2022

Tekniske spørsmål/Technical questions:

Jon Sandbekk
Tel. +47 400 46 771
E-mail: js@messe.no

Alt du trenger til standen/Everything for your stand
Vi har alt du trenger til standen. Kontakt Utstillerservice på tlf.: 400 00 796, e-post: service@messe.no, eller se www.norgesvaremesse.no/exposervice
You can order all the stand equipment you need from us. Please contact Exhibitor Service at tel: +47 400 00 796, e-mail: service@messe.no