Rett før pinsen (21.05.2021) kom gladmeldingen fra myndighetene:

Vare- og handelsmesser gjenåpnes, og med det kan alle messer arrangeres som planlagt.

Fra nå av skal varemesser og midlertidige markeder reguleres på lik linje som handelsnæringen. Det betyr i praksis at messene er åpne, så lenge kjøpesentrene er det.

Trygg møteplass

Samtidig som regjeringen lanserte gjenåpningen av vare- og handelsmesser, ble det stilt krav til smittevernet på arrangementene. Disse handler blant annet om 1 meters avstand mellom besøkende, god hygiene, forhåndbooket påmelding og vakthold om nødvendig. Vei og Anlegg støtter kravene til smittevern.

Smittevernveileder for vare – og handelsmesser som fortløpende revideres av Standard Norge