Sentralregisteret

Stiftelsen Sentralregisteret er en ideell virksomhet som lagrer og formidler informasjon om arbeidsmaskiner, utstyr og arbeidstakeres kompetanse.

Disse tjenestene ligger på reginn.no, hvor brukere med behørig rettighet kan legge inn, lese ut og distribuere informasjon om kompetanse og arbeidsmaskiner.

Maskinregisteret og Kompetanseregisteret.