Novotek AS

Novotek leverer innovative løsninger og produkter for produksjonsbedrifter, som gjør det mulig å sammenkoble, digitalisere og optimalisere produksjonsprosesser.

GE Digital, Kepware, ROB-EX, IDUS, HighByte