Norsk Cobot Senter AS

Distributør av Universal Robots og Kawasaki Robots

Medutstiller: Smartshift Robotics

Medutstiller: Kawasaki Robotics Scandinavia

Medutstiller: OnRobot A/S