Monitor ERP Systems

MONITOR ERP SYSTEM MONITOR er det komplette forretningssystemet – med integrert beslutningsstøtte.

Det består av ulike moduler som dekker alle aktiviteter i en produserende virksomhet.

MONITOR gir deg kontroll over hele din virksomhet.