Manufacturing Technology Norwegian Catapult AS

Er din bedrift rustet for en fremtid som stadig stiller større krav til innovasjon, miljøvennlighet og avansert produksjonsteknologi?

Få hjelp til å videreutvikle, simulere og teste produksjonslinjen før du kjører i gang fullskalaproduksjon i egne lokaler.

Vi har ekspertisen, utstyret og fasilitetene som gir deg økt konkurransekraft.