Kyocera Unimerco Tooling AS

Om Kyocera Overordnet jobber vi innen tre produktområder:

  • Skjærende verktøy
  • Måleverktøy
  • Festemiddler

Felles for alle tre områder er, at det er snakk om kvalitetsprodukter, som sammen med vår rådgivning optimerer kundernes produksjon og dermed reduserer deres kostnader.

Innen for alle tre hovedproduktgrupper tilbyr vi totalkonsepter basert på omfattende kunnskap og kompetanse. Som problemløser og leverandør av totalløsninger kommer vår samlede kunnskap og erfaringer kundene til gode. Vår systematiserede arbeidsmetoder medvirker til å sikre kundene de best mulige produksjonsbetingelser.

Rådgivningen omfatter ofte flere deler av produksjonsprosessen som verktøyvalg, prosessrekkefølge og optimering av bearbeidingsparametre, inkludert skjærhastighet, trykk, og fremføringshastighet.

Kyocera Unimerco sysselsetter i dag ca. 700 medarbeidere i Europa og USA. Bedriften ble etablert i 1964 under navnet Unimerco. I 2011 blev Unimerco et datterselskab i det globale Kyocera-konsernet, som har ca. 70.000 medarbeidere, herav ca. 3.800 i verktøydivisjonen. Fra 2013 ble Kyocera Unimerco europeisk hovedkontor for hele Kyoceras verktøydivisjon.