Kongsberg Klyngen AS

Kongsberg Klyngen er en industridrevet kompetanseklynge som skal styrke konkurransekraften til våre klyngemedlemmer gjennom raskere innovasjon, smart bruk av ny teknologi og en sterk delingskultur.

Ønsker du å være en del av vårt nettverk,
så hører vi gjerne fra deg.

Hovedutstiller: Fagskolen i Viken studiested Kongsberg