Jærtek AS

JÆRTEK AS Vi gir industrien konkurransekraft gjennom riktig teknologi Våre hovedvirksomhetsområder er CAD/CAM, dokumentkontroll (PDM) og HR/kompetansestyring.

Her leverer vi behovskartlegging, programvare, implementering, opplæring og oppfølging.

Ofte vil det være synergier mellom de ulike områdene. Derfor snakker alle våre løsninger sammen.

Vi kan også skreddersy og spesialtilpasse løsningene. Jærtek hjelper deg å finne og ta i bruk de beste teknologiløsningene.

Du blir også del av et aktivt, landsdekkende og teknologisk ledende bedriftsnettverk.

Produkter: SOLIDWORKS / 3DExperience / PDM / SWOOD/ EDGECAM / VERICUT / WINTOOL /

Medutstiller: Robotic Innovation AS