Fagskolen i Viken studiested Kongsberg
  • Hjemmeside
  • Plassering: Hall B04-40
  • Areal: 72 kvm utdanningstorg

Veien til høyere yrkesfaglig utdanning

Tre steg til høyere yrkesfagutdanning

Vi ønsker å synliggjøre oss for de ulike målgruppene som er utstillere og besøkende på SMART industri

Medutstiller: K-Tech

Medutstiller: Kongsberg VGS

Medutstiller : Kongsberg Klyngen

Medutstiller: Smart Innovation Norway