EIVA-SAFEX AS

EIVA-SAFEX finner du over hele landet!

VÅRE FORRETNINGSOMRÅDER
• Skjære- og sveiseprosesser
• Løfteoperasjoner og fallsikring
• Fortøyningssystemer havbruk

Fra 1999 valgte vi å satse på å gå i dybden med produkter som stiller høye krav til kompetanse, dokumentasjon, opplæring og service – fremfor å gå i bredden med vanlige forbruksvarer. Denne satsningen på kompetanse har resultert i 12 avdelingskontorer med til sammen 72 ansatte hvor en tredjedel er serviceteknikere.

Selskapet eies av TESS as. Vår visjon er: Best på å tilføre verdier!