Digitread Connect

Digitread Connect utvikler industrielle IoT-løsninger.

Vi tar hånd om hele den digitale tråden, fra produkt til sluttbruker.

Basert på vår plattform kan vi raskt levere skreddersydde applikasjoner som løser industrielle problemer. Vi snakker dager, der andre snakker måneder.

Medutstiller: Disruptive Technologies Research as