Cascade Control AB

Cascade har sedan 1990-talet hjälpt företag med Optisk mätteknik.

De levererade tjänsterna och produkterna har resulterat i att våra kunder blivit effektivare och erhållit ökad kvalitet på deras tillverkade produkter.

Vårt viktigaste kvalitetsmål är ökad kundnöjdhet. Vi erbjuder tjänster och produkter i Sverige, Norge och Finland.

Cascade Control AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.Inom kvalitetskontroll arbetar vi med såväl manuella- som automatiska 3D-scanningslösningar.

Vi har idag förmånen att hjälpa både stora som små företag med införande av både system och processer inom kvalitetskontroll där vi erbjuder våra kunder smartare lösningar, kortare ledtider och ökad kvalitet.

Välkommen att besöka oss i vår monter.