Aarbakke AS

Aarbakke AS er en etablert, markedsledende aktør innen mekanisk bearbeiding av stålprodukter til den internasjonale olje- og energiindustrien.

Vi er på vei inn på nye bærekraftige markeder.

Vårt mål er å bli verdens mest bærekraftige leverandør i vår bransje.

Medutstiller: Aarbakke Edge

Medutstiller: Aarbakke Innovation

Medutstiller: Artic Steel AS

Medutstiller: Ignos AS