4human QM365 AS

4human QM365 AS tilbyr programvare og rådgivning innen styrings- og avvikssystem.

Systemene vi leverer håndterer virksomheters arbeid med prosesser, prosjekter, prosedyrer, dokumentasjon, avvik, forbedring, risikovurderinger, samsvarsvurderinger og kompetanseoversikt.

Vi tilbyr også en egen app som hjelper alle ansatte utenfor kontoret til raskt å fylle ut sjekklister, vernerundeskjema, SJA, eller melde inn avvik – for å nevne noen av mulighetene.

Styrings- og avvikssystemet fra 4human QM365 håndterer en rekke fagområder som kvalitet, HMS, miljø, mattrygghet og informasjonssikkerhet.