Vår samarbeidspartner Norges Varemesse har høyeste prioritet på sikkerhet og følger nøye med på myndighetenes oppdateringer i forhold til Covid-19 utviklingen.
De samarbeider tett med kommuneoverlegen og politiet for å finne de mest målrettede tiltak for å sikre at messene våre blir en trygg plass både for utstillere og besøkende.

Maskingrossisternes Forening er meget fornøyd med den jobben Norges Varemesse gjør! Vi har en tett dialog for å forsikre oss om at dere som skal være med på SMART industri kan føle dere trygg både i planleggingen og gjennomføringen av neste års messe. Under har vi oppsummert tiltakene som er iverksatt og vi vil fortløpende legge ut oppdatert smittevernveileder med risikovurderingene som er gjennomført av Norges Varemesse.

Veileder for smittevernstiltak

Ved å innføre tiltak for smittevern, skal handelsmesser på Norges Varemesse kunne holde åpent og ta imot kunder og utstillere. Norges Varemesse har iverksatt utarbeidelse av en smittevernveileder sammen med NHO og sent til høring (veileder TRYGG varemesse)
Det er stor forskjell mellom en handelsmesse og andre store arrangement. For eksempel samler en konsert tusenvis av mennesker samtidig på et begrenset areal, mens en handelsmesse er mer sammenlignbart med et kjøpesenter, med tilsvarende åpningstider og varer i flere dager. Derfor har vi god tro på SMART industri i 2021 og planlegger for en trygg gjennomføring.

Kjennetegn for en handelsmesse

  • kunder går rundt og besøker flere forskjellige stands, på tilsvarende måte som kunder besøker flere butikker på et kjøpesenter
  • handelsplasser der det bedrives kjøp og salg av varer og tjenester
  • har tilsvarende åpningstider som et kjøpesenter og varer i flere dager
  • ingen aktiviteter eller happenings som skaper folkeansamlinger, noe som gir et kontinuerlig bevegelsesmønster gjennom handelsplassen

Tiltak som gjør handelsmesser tryggere å besøke enn kjøpesenter:

  • Alle besøkende må registrere seg og kjøpe billett online på forhånd. Ingen fysisk billettsalg ved inngang.
  • Vurdere tiltak for å begrense antall personer som kommer samtidig, for eksempel ved å dele opp billettsalg i tidsperioder.
  • Utsendelse av informasjon om smitteverntiltak til alle kunder i forkant av besøk.
  • Navneliste på ansatte, utstillere, kunder, for potensiell senere smittesporing.
  • Informasjon om besøkende og gjester oppbevares i 2 uker til bruk for eventuell smittesporing. Smittesporing skjer i samarbeid med kommuneoverlegen.

Norges Varemesse har iverksatt utarbeidelse av en smittevernveilder sammen med NHO og sent til høring.

Den er under utarbeidelse og oppdateres fortløpende.

Oppsummering av tiltak:

• Syke gjester, besøkende og ansatte skal holde seg hjemme.
• Gjester, besøkende og ansatte som blir syke mens de er til stede, skal gå hjem så snart det er mulig.
• Ingen fysisk billettsalg ved inngang. Alle besøkende må kjøpe billetter online på forhånd.
• Utsendelse av informasjon om smitteverntiltak til alle påmeldte gjester og besøkende i forkant av besøk.
• Oppfordre besøkende om hyppig håndvask/hånddesinfeksjon ved ankomst.
• Åpne alle inngangsdører slik at det er færre kontaktpunkter.
• Avstandsmerking i mulige kø områder.
• Økt hyppighet av renhold på overflater og berøringspunkter.
• Tilgjengeliggjøring av hånddesinfeksjon på sentrale plasser.
• Legge til rette for 1 meter avstand mellom bordene i restaurantene.
• Ikke tillatt å selge mat fra handelsboder.
• Plakater med anbefaling om å unngå kødannelser.
• Begrensning på antall besøkende på hver handelsstand.
• Begrensning på 5 personer per bord i restaurantene.
• Ekstra vakthold som sørger for at retningslinjene overholdes.
• God opplæring av alle ansatte i alle smittevernrutiner. I tillegg til opplæring bør rutinene henges opp på relevante steder.
• Navneliste på ansatte, utstillere, deltagere, for potensiell senere smittesporing.
• God opplæring av ansatte, hvor rutiner gjøres kjent.
• Informasjon om besøkende og gjester oppbevares i 2 uker til bruk for eventuell smittesporing.
• Smittesporing skjer i samarbeid med kommuneoverlegen.