Bilder fra SMART industri 2018

Bli med som utstiller ~ VÆR DER DET SKJER!

Hvorfor være med på SMART industri?

  • det er den viktigste arenaen for alle aktører innen norsk industri i Norge
  • det er et møtested for teknologi, kunnskap og ideer
  • gir muligheter for nye relasjoner og kontakter, samt opprettholde eksisterende
  • genererer mer-omsetning
  • gir muligheter for positiv medieoppmerksomhet

Evalueringen fra SMART industri 2018 viste at:

  • besøkende kom fra hele Norge, også Danmark og Sverige, og representerte alle bransjer
  • de besøkende var meget fornøyd med både utstillingen og konferansene
  • overvekt av besøkende «fant det de kom for å se, og kjøpte eller forespurte om tilbud»
  • 90% av utstillerne fikk nye kundekontakter i løpet av de tre dagene
Bilder fra SMART industri 2018