Konferanse – SMART vedlikehold

Skal du være ledende innenfor fremtidsrettet vedlikehold må du ta i bruk digitalisering og intelligent vedlikehold.

Møterom A1-5

SMART VEDLIKEHOLD – digitalisert vedlikehold 18. – 19. april 2018, Norges Varemesse

Industrien står nå ovenfor et generasjonsskifte ved å ta i bruk de muligheter og utfordringer som ligger i Maintenance 4.0.

Konferansen vil bidra til faglig utvikling innenfor det ovennevnte tema. Foredragene vil være med på å bygge opp en faglig kompetanse innen denne utviklingen, spesielt med hensyn på digitalisering, prediksjon og prognose vedlikehold. Beslutningsunderlaget som fremkommer i de nye konseptene vil bygge på cyber physical systems, sensorer, «big data» og Internet of Things (IoT). De konsepter og metoder som har eksistert en rekke år vil få en ny renessanse ved bruk av Industri 4.0.

 • Sentrale temaer i kurset vil være:
 • Den digitale reisen
 • Hva kan industrien lære av andre næringer som for eksempel byggenæring, vannkraft etc
 • Maintenance in digitalized manufacturing
 • Deep Digital Maintenance
 • Smart vedlikehold / Making Maintenance Smarter
 • CMMS utvikling og digitalisering
 • Sematic framework for predictive maintenance
 • Internet of Things (IoT)
 • Turnaround Solutions
 • Sikkerhet
 • Next generation Maintenance

Det blir lagt stor vekt på å få presentert ideer fra ledende vedlikeholdspersonell i Europa. Dette sammen med praktiske erfaringer vil gi deltakerne en etterspurt fremtidig kompetanse.

MER INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING