Reidar Kverneland, Ravema AS

Vi møtte den alltid blide og sprudlende Jærbuingen på hans hjemmebane. Du trenger ikke putte på ei krone, ordene renner ut, de er positive og fremtidsrettet og Mazak
lyser i hans øyne. Vårt ærend handlet ikke om maskinkjøp, men om SMART industri som en nasjonal møteplass. Hva tenker Reidar Kverneland om det?

Hva kan en felles møteplass for hele industrien bidra med?

Det viktigste er jo å bygge relasjoner som igjen kan føre til samarbeid og felles utvikling. Det skjer mye på mange områder og ting skjer fort. Nye materialer og nye prosesser. Industri 4.0 drar med seg utrolige muligheter. I tillegg skjer nye tekniske løsninger kontinuerlig.

Idealistisk sett – hvorfor er det viktig å ha en nasjonal møteplass?

Vi trenger en felles arena til å utveksle kompetanse og utvikling.

Praktisk sett – hvorfor er det viktig å ha en nasjonal møteplass?

Først og fremst logistikk og effektivitet. Det blir mye mer konsentrert det hele. Om vi fysisk skal vise frem nyheter er dette eneste praktiske løsningen.

Forretningsmessig – hvorfor er det viktig å ha en nasjonal møteplass?

Fordi da har vi muligheten til å treffe utrolig mange forretningskontakter i løpet av kort tid, samtidig som vi har muligheten til å vise hva vi står for, for et samlet industri Norge.

Står vi sterkere rustet samlet hvis vi har kunnskap og kjennskap til hverandre?

Absolutt! Om vi sammenligner oss med øvrige Europa så er for eksempel norsk industri ca. 25% i forhold til våre svenske naboer. Totalbefolkningen i Norge er som en liten storby i Europa. Dette setter jo ting litt i perspektiv. Om industrien i Norge (høykostland) skal overleve i fremtiden mener jeg at det er viktig at vi ligger helt i fremkant av kompetanse og utvikling. Dette vil uten tvil holde produksjonskostnadene nede og det er jo det viktigste om vi skal overleve. Jeg tror at en nasjonal samlingsplass som SMART industri for industrimiljøet i Norge har en viktig rolle i denne sammenhengen.

Møt gutta fra Ravema på SMART industri. De gleder seg til april 2021 for da skal de mingle med bransjefolk og vise frem siste nytt fra Mazak.

SMART industri 10. – 12. mai 2022 på Norges Varemesse i Lillestrøm