Statistikkene for 2. kvartal for maskiner solgt til trebearbeidingsvirksomheter er nå offentliggjort, og til tross for et kvartal preget av covid-19, historisk lav kronekurs og en fallende oljepris leverer denne gruppen nok en gang veksttall i antall solgte maskiner.

Totalsalget innenfor kategorien trebearbeiding endte på 105 enheter i andre kvartal, en vekst på 15,4% i forhold til samme periode i 2019.

Vi finner vekst i undergruppene bor (+300%) og sag (+37,8%), mens det for fres/høvel (-2,6%), presse (-50%) og annet (-30%) har vært en nedgang. I kategorien annet finner vi cnc-maskineringssenter, lakkeringsanlegg og kantlistemaskiner. En sterk nedgang i antall CNC-maskiner (-50%) og lakkeringsanlegg (-66,7%) gjør også at andre kvartal til tross for økning i antall solgte enheter, har en nedgang i omsetningsverdi med 20,5% målt mot samme kvartal i 2019.

Fig. 1 – Viser utviklingen for 2. kvartal i perioden 2016 – 2020 summert for alle maskinene i kategorien trebearbeiding.

Det historiske gode førstekvartalet gjør også at statistikken for første år ser veldig god ut, med et totalsalg på 229 maskiner mot 181 i samme periode i fjor, som gir en vekst på 26,5%. Det er også det sterkeste første halvåret de siste fem årene.

Også på halvåret har vi en nedgang i omsetning av CNC-maskiner (-33,3%) og lakkeringsanlegg (-66,7%), mens kantlistemaskiner har økt (+266,7%) og dermed holder undergruppen annet stabil.

I kategorien sag ser vi også en kraftig økning i omsetningen av kappsag (+54,5%) og sirkelsag/justersag (+33,3%). Ellers er det små justeringer på de ulike typene maskiner.

Fig. 2 – Viser utviklingen for første halvår i perioden 2016 – 2020 summert for alle maskinene i kategorien trebearbeiding

Leverandørene hadde ved årsskiftet tro på en svak vekst i det totale salget, men utviklingen den siste tiden med nedstenging i forbindelse med covid-19 utbruddet og historisk lav kronekurs gjør det vanskelig å fremskrive utviklingen for andre halvår. Denne gruppen er mindre sårbar for endringer i oljepris, men en generell uro i markedene gjør at investeringsviljen senkes i mange virksomheter. Den videre utviklingen i smittesituasjonen og kronekursen vil derfor være viktige parameter for nysalget av maskiner til trebearbeidingsindustrien.

For ytterligere spørsmål til statistikkene kan dere kontakte direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad på epost tone@mgf.no eller mobil 971 87 303.