Inge Brigt Aarbakke i Aarbakke AS ~

Hva har dere hos Aarbakke AS gjort for å møte industri 4.0?

– Vi har digitalisert produksjonen. I forkant vurderte vi forskjellige løsninger for å finne den smarteste. Vi valgte to leverandører for å oppnå dette – Mazak på software-siden og Cisco System som hardware-leverandør. Dette har gjort at vi jobber smartere og er blitt et mer lønnsomt selskap, sier Aarbakke. Han sier at det å få leverandørene til å samarbeide og spille på lag med bedriften, var løsningen for å klargjøre selskapet for fremtiden.

Hvorfor mener du det er viktig å komme på SMART industri?

– Jeg synes det er fantastisk at noen tar tak og gjør alvor av å skape en møteplass for industrien. Dette blir et sted hvor vi kan møtes for å utveksle erfaringer. Hver og en av oss sitter på kunnskap og ved å la andre ta del i denne kunnskapen, vil det gjøre oss alle bedre, sier Aarbakke.

Han mener at samarbeid og utveksling av data vil gjøre at alle kan jobbe smartere, men utfordringen er å få til dette i en hektisk hverdag.  

– Ta oss som eksempel. Vi jobber tre skift, 24-5, og da er det vanskelig å få folk til å snakke sammen. Men ved hele tiden å samle data kan man gjøre ting enklere og samtidig bli bedre på det man gjør, sier han.