Norsk konkurransekraft og effektivisering i fokus

Norske industribedrifter har de siste årene fått merke både pandemi og nå krigen i Ukraina, som har ført til usikkerhet, galopperende priser og usikre leveringstider. Men, det er også en mulighet knyttet til homesoursing og fokus på økt leveransetid.
Norske industribedrifter har vært og er ledende i automatisering, robotisering og digitalisering som har gjort at vi har klart å være konkurransedyktig til tross for at vi er et høykostland. Denne utviklingen har vært mulig på grunn av modige investorer og bedriftseiere, fremoverlente ansatte og ikke minst et godt forsknings og utviklingsmiljø som støttes opp av incentivordninger gjennom Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge.

Vi er nå inne i en tid med utfordrende markeder og ikke minst behov for posisjonering for nye muligheter. Flere produkteiere vurderer homesourcing, altså å flytte produksjonen hjem til Europa og Norge, og dette vil gi økte muligheter for norske produksjonsbedrifter. Trenden gjør seg gjeldende i de fleste bransjer, om det er metallbearbeiding til energi, olje eller forsvarsproduksjon, trebearbeiding til dører, vinduer og møbler eller prosessindustrien, og utfordringen er felles for dem alle – vi må fortsette å være i front på teknologi for å holde prisene nede.

På SMART industri neste uke (23. – 25 . mai) på NOVA Spektrum på Lillestrøm møtes bransjen til den viktigste samlingen dette året for å øke kunnskap, dele erfaringer og ikke minst få se og oppleve de nyeste maskinene, verktøyene, løsningene og softwareløsningen.

Gjennom tre hektiske dager vil det være seks seminarer hvor noen av Norges smarteste hoder dele erfaring og kunnskap rundt temaene automatisering/robotisering, digitalisering, bærekraft og kontinuerlig forbedring.

Her vil deltakerne få møte representanter fra Sintef Manufacturing, Digtial Norway, Cluster for Applied AI, Microsoft, Kongsberg Klyngen, Equinor, Fieldnode, Cognite, Ignos, Smartshift Robotics og Innovasjon Norge og mange flere!
I tillegg vil det være mange innlegg fra åpen scene bakerst i utstillingshall B som omhandler Internet of Things (IoT), Industri 4.0, utdanning og kvalitetsarbeid. Så her er det mange muligheter til å lære av de beste.

Tirsdag blir det bransjefest hvor målet er at deltakerne skal knytte nye kontakter både til kunder og leverandører, og kanskje kan vi få opp noen nye nettverk av bedrifter som møtes på Meet&Eat. Kvelden rundes av med konsert med Arne Hurlen som varmer opp til Postgirobyggets sommerturne.

SMART industri 2022 har vokst og fyller nå hall A og B på NOVA Spektrum (tidligere Norges Varemesse) med de aller viktigste og mest fremoverlente leverandørene til norske industribedrifter. Maskinene er i gang og vi gleder oss til å vise frem Fieldmades konteiner som kan 3d-printe deler etter behov hvor som helst.

I løpet av messedagene vil det bli filmet scener til en ny stor satsning for TV2, så ikke vær overrasket dersom du kommer til et filmsett mens du rusler rundt og ser på de tøffe maskinene. Det vil også være roboter som beveger seg i messeområdet, for å gi et inntrykk av hva teknologien kan bidra med.

Selv om SMART industri fokuserer mye på produksjonsbedrifter, vil vi understreke at også de som driver verksteder har mye nytt å lære og se på. De fleste er opptatt av å optimalisere produkter og produksjon, men har kanskje ikke sett hvor mye man kan spare på å ha et modernisert verksted for reparasjon, vedlikehold og ombygging.

Siste nytt innenfor sveis og tilsatsstoffer, håndverktøy, lagersystemer og interntransport kan bidra til en hyggeligere bunnlinje, og et bedre arbeidsmiljø!

Med andre ord er det tre hektiske og spennende dager vi inviterer alle med interesse for maskiner og verktøy – og alt som hører til i produksjonshallen eller verkstedet. Som alltid er vi opptatt av å dele kunnskap og bygge nettverk, så verken inngang til messen eller deltakelse på seminar har noen kostnad.

Hent din GRATISBILLETT her og VELKOMMEN til messen!