2020 ble alt annet enn det vi hadde forutsett. Etter snart ti måneder med corona som hovedsak i alle nyhetskanaler, sosial nedstenging, vask av hender, avstand og ikke minst oppfordring om å holde oss hjemme hver gang vi er bare litt syke, merker mange et intenst savn etter normalen med kontakt med mange mennesker. 

Direktør Tone Lindberg Grøstad

Fra mitt hjemmekontor – hvor jeg har vært siden 11. mars – må jeg konstatere at jeg er heldig. Vi bor på gårdsbruk, har god plass rundt oss og aldri en kjedelig time fordi det alltid er noe som må gjøres. Men, i lange perioder ser vi ikke et menneske utenom husholdningen, og det er uvant! For mange har det vært mye verre, de som bor alene eller bor trangt med en stor familie, og forskere og psykologer varsler om store mørketall på økning i både ensomhet og depresjon i befolkningen. Covid-19 er ikke bare en ytterst smittsom og for noen en fatal sykdom, den tærer også på nordmenns behov for å være sosiale.  

Så hva vil det gjøre med oss når vi engang har en vaksine og samfunnet blir normalt igjen? Mange har varslet at de vil kjøre med delvis hjemmekontor videre, for det gir en betydelig innsparing i behov for lokaler. Andre varsler om betydelig mindre reisevirksomhet, for Teams og Zoom fungerer godt som møteplattform digital. Men, kan det være at Ola Nordmann har fått nok av digitaliseringen når han endelig slipper ut? Vil vi være enda mer bevist for behovet for sosialt samspill og verdien av virkelig å møtes?  

I innføringen av industri 4.0 har fokus vært på automatisering, robotisering og digitalisering som skal kunne gjøre at vi kan sitte hjemme og styre maskinene, i den grad de trenger å styres. Det virket som drømmen var at robotene kunne overta det meste, og vi skulle slippe å delta i yrkeslivet – som for de fleste har vært en viktig del av identiteten. Få har pratet om menneskene oppe i denne utviklingen, hvordan vil en slik forandring påvirke oss og hva skal vår rolle i det nye samfunnet være. Vel, jeg har iallfall fått en liten smakebit på å sitte hjemme på «kontrollsentralen» i husets 2. etasje.  

Forhåpentligvis vil pandemien ikke bremse en sunn utvikling, men gi oss et økt fokus på menneskets plass og velferd i fremtidens samfunn. Og ikke minst håper jeg at vi virkelig vil sette pris på de møtearenaene som gir oss mulighet til å treffes fysisk, prate og kanskje til og med gi hverandre en klem. Så la oss slå et slag for å møtes og diskutere fremtidens industri på SMART industri i 2022 – når alt er blitt bedre ……. 

Det blir bra igjen!

Publisert i MR utgave 10, utgivelse 8. desember 2020