Smart industri også kjent som industri 4.0, fortsetter å utvikle seg i en rasende fart og nye forskningsfunn og trender peker mot spennende muligheter for fremtidens industri. Med stadig mer avansert teknologi og digitalisering, er smart industri i ferd med å transformere måten vi produserer på.

Les videre og få et innblikk i de siste forskningsfunn og trender som vil forme fremtidens smart industri.

Militaermann-med-maskinlaering
I framtidens stridsfelt vil både menneske og maskiner samhandle tett ifølge FFI.

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring

Forskning innen kunstig intelligens og maskinlæring har vist seg å være avgjørende for smart industri. Ved bruk av avanserte algoritmer og datamodeller kan AI og maskinlære forbedre produksjonsprosesser ved å identifisere mønstre vi mennesker ikke er i stand til å se, optimalisere ressursbruk og forutsi vedlikeholdsbehov. Dette fører til økt effektivitet, reduserte kostnader og bedre beslutningsstøtte for bedrifter. 

Forsvarssektoren i Norge skriver om AI: 

I tillegg til gevinster fra konkrete løsninger som tas i bruk på kort sikt, vil bruken bidra til å heve den digitale modenheten og forberede forsvarssektorens støttevirksomhet på å anvende kunstig intelligens i større skala over neste tiår. Dette krever samhandling mellom mennesker og maskiner. 

Menneske-som-styrer-maskin-på-lager
Ved å bruke roboter til farlige og fysisk krevende oppgaver, reduseres risikoen for arbeidsulykker.

Samhandling mellom mennesker og maskiner

Forskning setter søkelys på å forbedre samspillet mellom mennesker og maskiner. Dette inkluderer utvikling av intuitive brukergrensesnitt, virtuell og utvidet (VR/AR) for opplæring og vedlikehold, og samarbeid mellom roboter og mennesker i produksjonsprosesser. Målet er å skape en sømløs, sikker og effektiv arbeidsflyt. 

En digital tvilling er med på å skape sikker og effektiv arbeidsflyt. Dette er en av fremgangsmåtene forskere har jobbet mye med, les videre og se hvordan dette brukes blant annet i Offshore industrien. 

Offshore bransjen benytter i dag virtuell tvilling teknologi for å skape en tryggere arbeidshverdag og for å effektivisere en rekke prosesser. 

Digital tvilling for optimalisering

Dette konseptet har fått mye oppmerksomhet av forskningsmiljøet og handler om informasjon som er satt i system. En virtuell tvilling er en digital kopi av en fysisk enhet, steder, systemer eller fabrikker. Simulering med en virtuell tvilling og sanntidsdata kan bidra til optimalisering av driften til den fysiske enheten og forutsi potensielle problemer. Dette gir bedre innsikt, raskere beslutninger og redusert nedetid. 

Eksempel fra offshore industrien er at en digital tvilling kan gi beslutningstagere og operatører et bedre grunnlag. Ved analyse av data og AI-algoritmer, gis innsikt i komplekse sammenhenger og det kan utføres scenariobaserte analyser for å ta informerte beslutninger. 

5G nettverk gir større kapasitet, mindre forsinkelser og høyere hastighet.

5G-nettverk

Utrullingen av 5G-nettverk vil ha stor betydning for innvirkningen på smart industrien. Større kapasitet, mindre forsinkelse og høyere hastighet muliggjør raskere og mer pålitelig kommunikasjon mellom enheter og systemer. Dette vil igjen bidra til økt automatisering, bedre samhandling mellom maskiner og mer effektiv utnyttelse av IoT-teknologi (Internet of Things). 

Når enheter og systemer skal knyttes sammen krever dette et høyt nivå av cybersikkerhet.

Illustrasjonsfoto-av-hacker-for-cybersikkerhet
Tidligere var styringssystemer isolert, i dag kobles mange av disse systemer sammen med internett, noe som øker sårbarheten. 

Cybersikkerhet 

Som smart industri blir mer avhengig av digitalisering og tilkobling av enheter, blir cybersikkerhet stadig viktigere. Forskning fokuserer på utvikling av robuste sikkerhetsløsninger som kan beskytte produksjonsanlegg mot cybertrusler og uautorisert tilgang.

Dette inkluderer bruk av Block Chain-teknologi, sikkerhetsanalyse og implementering av beste praksis for datasikkerhet. 

Ved å bruke maskiner kan man eliminere mennskelig svikt og avvik.

Robotikk og automasjon har revolusjonert industrien

Robotisering og automasjon spiller en avgjørende rolle for utviklingen av smart industri. Vi snakker da om økt effektivitet, høyere produktivitet og rett kvalitet i produksjonsprosesser. Ved å bruke avanserte algoritmer og maskinlæreteknikker kan avvik oppdages, mønstre identifiseres og trender oppdages. Dette gir bedrifter verdifull innsikt og de rette forutsetninger for å kunne oppnå suksess. 

NAMMO, som er en ledende produsent av avansert ammunisjons- og rakettmotorer, er et eksempel på en norsk bedrift som har tatt i bruk robotisering og automatisering. De har redusert produksjonstiden drastisk ved å erstatte manuelle oppgaver med roboter, som utfører oppgavene i høyere tempo og med større nøyaktighet. De oppnår økt effektivitet, produktivitet, kvalitet med påfølgende kostnadsbesparelser. 

Ved å automatisere kritiske prosesser har de eliminert menneskelig feil og avvik, samt økt påliteligheten i deres ammunisjon- og rakettmotorer. 

Les også: 10 steg for å tjene penger på messedeltagelse på SMART industri

Regnskogen
Teknologi kan brukes i bærekraftsarbeid, slik Kongsberg gruppens globale arbeidet med regnskogbevaring. 

Bærekraft og miljøvennlighet

Hvordan kan vi sørge for en bærekraftig utvikling med den nye teknologien?

De store endringer innen klima og ressursbruk gjør at det forskes på bærekrafttiltak i industrien. Bærekraft blir å betrakte som en konkurransefordel og en viktig del av smart teknologien. Ved å optimalisere produksjonsprosesser og redusere energiforbruket, kan teknologien bidra til å redusere karbonavtrykket og avfallsmengden.

AI og automatiserte systemer bidrar til å optimalisere energiforbruket, samt redusere unødig sløsing. Dette er avgjørende for dagens økende krav til bærekraft og miljøvern.

Kongsberg Gruppen er et godt eksempel på hvordan teknologien kan benyttes i bærekrafts arbeid. De har med ny teknologi revolusjonert det globale arbeidet med regnskogbevaring. Jevnlig oppdaterte bilder av regnskogområder fra hele verden, gir unikt innsyn i hva som skjer i de tropiske landene. Ved analyse av bildene kan det beregns hvor mye skog som er hugget ned, og dermed avdekke ulovlig hogst.

Konklusjon:

Smart teknologi har uten tvil revolusjonert produksjonsindustrien. Robotisering, automastisering, kunstig intelligens (AI), maskinlæring, IoT og bærekraft er bare noen av mange måter smart teknologi har forvandlet og utviklet industrien på. Det er tydelig at de bedriftene som fortsetter med forskning, utvikling og investeringer i nye teknologiske løsninger også har større muligheter i fremtiden.

Norge kan ikke konkurrere på billig arbeidskraft, men kan spille en avgjørende rolle i fremtidens produksjonsindustri med teknologi. De som omfavner denne revolusjonen, vil være best rustet til å lykkes i en stadig mer konkurranseutsatt global økonomi.

SMART industri er den nasjonale møteplassen for industri- og produksjonsbedrifter i Norge og neste utgave er
6. – 8. mai 2025.


Ønsker du å bli utstiller på SMART industri?

Navn(Påkrevd)