Innlegg av Tone Lindberg Grøstad i MaskinRegisteret utgave 04-2021

Etter tolv måneder på hjemmekontor, lite kontakt med både venner og familie, mange permitterte og ikke minst en rekke kjente som har vært covid-19 syke og ikke alle klarte seg – ja, så er det av og til vanskelig å tro på en lysere fremtid. Men, når vi i Maskingrossisternes Forening gjør opp status etter første kvartal, kan vi konstatere at næringslivet ser ut til å få tilbake optimismen.

Hvert kvartal tar vi i MGF temperaturen på de fire fagområdene vi jobber innenfor – verktøymaskiner, anleggsmaskiner, gaffeltrucker og kompressorer. Dette gir viktige indikatorer på hvordan både industrien og bygg- og anleggsmarkedet går. I dårlige tider vil virksomhetene avvente investeringer og gjerne kjøpe billigere utstyr enn i oppgangstider. I fjor fikk mange av våre medlemmer kjenne på nettopp dette.

I bygg- og anlegg var det venta en korrigering av markedet, men covid-19 og historisk lav kronekurs sendte salget ned 18%, kompressorene fikk tøffe andre og tredje kvartal, men klarte nesten å innhente seg i fjerde kvartal, og for trebearbeidingsmaskinene så vi økt antall solgte enheter, men med en betraktelig lavere omsetningsverdi enn året før. Så var det gaffeltruckene da, anderledesgruppen som hadde en sterk vekst gjennom året og endte til slutt opp 7%. Mange nye lagerbygg, liten covid-effekt på logistikkbedrifter, høy aktivitet i fiskeri og matproduksjon og ikke minst en økt netthandel har nok vært med å gi truckene et oppsving.

Men når vi nå legger bak oss første kvartal synes tallene å snu til det bedre for alle gruppene! Anleggsmaskinene registrerte en vekst på 5,8% og det målt mot kvartalet før covid-restriksjonene ble for merkbare for markedene. Kompressorene har kommet tilbake til normalnivå og gaffeltruckene fortsetter den utrolige veksten fra fjoråret, og øker med ytterligere 10,5% målt mot første kvartal i fjor. Og som om ikke det er nok – for trebearbeiding har vi notert en omsetningsrekord siden oppstart av statistikken i 2011 og en vekst på 36% målt mot 2020. Vi har fått ett nytt medlem med i statistikken vår, men det forklarer langt fra den veksten vi nå ser.

Alt i alt ser det ut til at norske virksomheter nå ser lysere på fremtiden, at viljen til å investere øker og at oppdragene begynner å bli normalisert igjen. For oss er det gode nyheter, for det vil bidra til at sysselsettingen øker, at flere får en bedre hverdag og at vi snart kan se at alt blir bra igjen.

Det føles godt å sitte å titte ut på vårsolen og knoppene som spretter, samtidig som vi registrerer at AS Norge begynner å rulle i normalt tempo igjen. Snart er vi alle vaksinert – snart skal vi leve normale liv igjen – og om ett års tid skal vi alle møtes igjen til bransjefest på SMART industri. Jeg gleder meg!