Plastforum

er Norges eneste, riksdekkende polymerkanal
på PAPIR og NETT

Det er et industrielt fagblad for alle som jobber med plast, gummi og kompositt. Hver utgave har fagstoff fra inn- og utland, publisert på en lettfattelig måte: reportasjer, nyheter, forskningsresultater og alle typer av bransjeinfo.

Redaksjonen prøver å være tilstede på de viktigste messene og konferansene for bransjen og engasjerer seg også i å få enkelte arrangementer opp å stå.

Se mer på plastforum.no