Norsk Sveiseteknisk Forbund er den eneste landsdekkende organisasjonen som jobber for sveisebransjen. NSF er den eneste i Norge som godkjenner for utdanning og utsteder internasjonale diplomer som f. eks. IWI, IWS, IWT og IWE

Norsk Sveiseteknisk Forbund utgir det viktigste fagbladet Sveiseaktuelt i Norge og vi arrangerer fagseminarer og konferanser.