Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) ble etablert i 1970.

Fra etableringen omfattet foreningens interessefelt både bygningsmessig og industrielt vedlikehold. Sommeren 2001 ble virksomheten for bygg relaterte aktiviteter skilt ut i en egen forening, Norges Bygg og Eiendomsforening. Samtidig ble NFVs industrielle virkefelt utvidet med produksjon. Foreningens navn ble endret til Norsk Forening for Produksjon og Vedlikehold – NFPV. Den sterke aktiviteten innen vedlikehold ble utvidet til også å omfatte produksjonstekniske områder. På årsmøtet i mai 2005, endret foreningen navn, tilbake til Norsk Forening for Vedlikehold.