NFEA er en nasjonal, faglig interesseforening for automatisering i bredeste forstand. NFEA er den viktigste norske arenaen for nettverks- og kompetansebygging innen automatisering og digitalisering.

I 2017 etablerte vi NFEA Robotics for å ha ekstra fokus på å spre interesse for, og kompetanse om,  robotteknologi.

NFEA ønsker å stimulere til økt anvendelse av automatisering og robotisering for et mer robust næringsliv, og et bedre samfunn.