Maskingrossisternes Forening (MGF) arbeider for bransjens felles interesser og rammevilkår gjennom medlemsaktiviteter, myndighetskontakt og medietiltak.

Medlemsmassen i MGF består av 114 bedrifter, som alle er importører/forhandlere av maskiner og utstyr til mange bransjer over hele landet.

MGF arrangerer messene Vei og Anlegg og Den Tekniske Messen. Vei og Anlegg er blitt arrangert hvert tredje år siden 1966, neste messe er 2. – 6. mai 2018. Den Tekniske Messen ble første gang arrangert i 1951 og senere hvert fjerde år frem til 2009, så ble den arrangert i 2012 og 2015.
17. – 19. april 2018 blir messen en del av SMART industri, hvor MGF er initiativtager og én av flere samarbeidspartnere.