KTF ble stiftet 16. mars 1979.
Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap.

Kranteknisk Forening er den ledende forening innen løfteinnretninger og løfteredskap. Vi arbeider i et miljø i rask teknologisk og kommersiell utvikling. Dette krever et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vi ønsker derfor flere medlemmer for å styrke vår posisjon som bransjens talerør.

Foreningens formål er å skape et differensiert fagmiljø innen løfteinnretninger og løfteredskap.