Kongsberg videregående skole er med 1300 elever og 270 ansatte en av de største videregående skolene i Buskerud fylke.

Skolen har de fleste utdanningsprogram, og tilbyr framtidsrettet opplæring i nært samarbeid med arbeids- og næringsliv, ulike bransjer og lokalt kulturliv.

Våre satsingsområder er teknologi, internasjonalisering og samarbeid. Skolen kjennetegnes av sterke fagmiljøer på alle programområder.

Vi har spennende utviklingsprosjekter der opplæringen foregår på opplæringsarenaer i tett samarbeid med våre samarbeidspartnere.