Den norske emballasjeforeningen er en interesseforening for aktører som befinner seg innenfor emballasjens verdikjede, det være seg emballasjeprodusenter/-leverandører, brukere av emballasje, maskinleverandører, leverandører av annet teknisk utstyr, forskningsinstitutter og innsamlings- og gjenvinningsbransjen.

Foreningens hovedarbeidsoppgaver er innenfor utdanning, ulike kompetansehevende tiltak, forskning og kommunikasjon.