Robotene kommer 17. – 19. april

NFEA Robotics med eget robot-område i Hall A

Robotnettverket NFEA Robotics skal vise frem roboter og ny teknologi på et flere hundre kvadratmeter stort område i hall A under SMART industri. Her vil man få innblikk i det nyeste innen robot-teknologi.

NFEA Robotics er en faggruppe som ble etablert for å rette oppmerksomheten mot robot-teknologien. Økt bruk av roboter i industri og offentlig sektor er et viktig bidrag til videre vekst for industrien i Norge. NFEA ønsker å bidra til at det skjer i et hurtigere tempo enn det man har vært vitne til så langt. Noe som må til for å heve kompetansen i industrien for at Norge skal komme seg opp på et internasjonalt nivå på robottetthet.

Om NFEA
NFEA – Norsk Forening for Elektro og Automatisering – er en politisk uavhengig ideell medlemsforening med fokus på elektro og automatisering. Foreningen består av mer enn 350 bedrifter og undervisnings-/ forskningsinstitusjoner.

Felles for medlemmene er at de utvikler, bruker eller leverer avanserte tekniske automatiseringsløsninger.

NFEA jobber med nettverksbygging, kompetanseutvikling og økt konkurranseevne for norsk industri. Foreningen er også opptatt av å sikre rekruttering til høyere utdannelse innen teknologi og realfag.

NFEA ble etablert i 2018, etter sammenslåing av de to foreningene NFA (Norsk Forening for Automatisering) og Ifea (Industriens forening for elektroteknikk og automatisering).