Pris: NOK 1.500 pr. kvm og NOK 1.000 pr. åpent hjørne.
Standleien inkluderer hvite sidevegger der arrangøren har planlagt med vegger. For paviljongstands er det ikke faste vegger. Minste stand = 12 kvm
Påmeldingsavgift: NOK 4.000 – Logoreklame: NOK 3.000

Hva skal du vise frem, velg dine 3 viktigste produktkategorier

Hva skal du vise frem, velg dine 3 viktigste produktkategorier

Hva skal du vise frem, velg dine 3 viktigste produktkategorier

Utstillerinformasjon

Utstillers kontaktperson

Utstillerinformasjon for messens websider

Denne informasjonen kommer i utstilleroversikten

Denne informasjonen kommer i utstilleroversikten

Denne informasjon kommer i utstilleroversikten

Velger du logoprofilering vil logoen vises i utstilleroversikten og i logokarusellen på messens websider

Godkjente filtyper: jpg, jpeg, png, gif.

Vilkår for registrering
  • At SMART Industri kan behandle mine peronopplysninger for å administrere min deltagelse til Påmelding utstiller
  • At SMART Industri lagrer mine personopplysninger - se samtykke til behanding av personopplysninger
  • Å motta e-post/sms for å håndtere meg som deltaker
  • At mine personopplysninger kan behandles i andre relevante systemer intern hos arrangør.
  • Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst etter avsluttet arrangement kan trekke mitt samtykke tilbake
  • JA jeg har lest og forstått SMART industri sine betingelser (Våre betingelser)