Vårt mål med SMART industri er å skape en felles arena for industrien i Norge hvor leverandører, produsenter og bransjeforeninger kan møtes. For å lykkes enda bedre i 2021 satser vi på en bredere utstilling og flere samarbeidspartnere som vil være med for å gjør dette til en attraktiv møteplass for bransjefolk.
Nasjonale møteplassen for industri- og produksjonsbedrifter i Norge ~

SMART industri ble arrangert for første gang i 2018 og ga et veldig godt fotfeste. Evaluering som ble gjort viste at:

  • de 3600 besøkende kom fra over hele Norge og representerte alle bransjene
  • de besøkende var meget fornøyd med både utstillingen og konferansene.
  • Overvekt av besøkende «fant det de kom for å se, og kjøpte eller forespurte om tilbud»
  • 90 % av utstillerne fikk nye kundekontakter i løpet av de tre dagene

Les hele rapporten her:  SMART industri 2018 oppsummering