Møterom A1-6

SMART maskin 17. – 18. – 19. april –  dagsprogram og påmelding

En konferanserekke med tre dagsseminar hvor du kan velge å delta på ett eller flere  

 • 17. tirsdag    Materialteknologi
 • 18. onsdag    Digitalisering av norsk industri
 • 19. torsdag    Muligheter med avansert teknologi og additiv produksjon

Møterom A1-4

SMART sveis 18. og 19. april –  program og påmelding

Konferanse med fokus på viktige løsninger for fremtiden
Norsk Sveiseteknisk Forbund står som arrangør av SMART Sveis konferansen. Dette er en konferanse som setter fokus på viktige teknologiske løsninger for fremtiden. Her kan nevnes digitalisering, automatisering, robotisering og additiv tilvirkning.

Ekspertise fra mange fagmiljøer
Det har lykkes arrangøren å samle ekspertise fra mange ulike utdannings- , forsknings- og fagmiljøer samt fra viktige leverandører av aktuelt utstyr.
Vi nevner f.eks. NTNU, SINTEF, STATOIL, Innovasjon Norge, IFE, PPM AS, MGF og en rekke gass og utstyrsleverandører. Til sammen 16 ulike foredrag fordelt over 2 dager, 18. og 19. april.<BR>

Møterom A1-5

SMART vedlikehold 18. og 19. april –  program og påmelding

Skal du være ledende innenfor fremtidsrettet vedlikehold må du ta i bruk digitalisering og intelligent vedlikehold. Industrien står nå ovenfor et generasjonsskifte ved å ta i bruk de muligheter og utfordringer som ligger i Maintenance 4.0.

Konferansen vil bidra til faglig utvikling innenfor det ovennevnte tema. Foredragene vil være med på å bygge opp en faglig kompetanse innen denne utviklingen, spesielt med hensyn på digitalisering, prediksjon og prognose vedlikehold. Beslutningsunderlaget som fremkommer i de nye konseptene vil bygge på cyber physical systems, sensorer, «big data» og Internet of Things (IoT). De konsepter og metoder som har eksistert en rekke år vil få en ny renessanse ved bruk av Industri 4.0.

Sentrale temaer i kurset vil være

 • Den digitale reisen
 • Hva kan industrien lære av andre næringer som for eksempel byggenæring, vannkraft etc
 • Maintenance in digitalized manufacturing
 • Deep Digital Maintenance
 • Smart vedlikehold / Making Maintenance Smarter
 • CMMS utvikling og digitalisering
 • Sematic framework for predictive maintenance
 • Internet of Things (IoT)
 • Turnaround Solutions
 • Sikkerhet
 • Next generation Maintenance

Har du en konferanse du ønsker å legge hit så kontakt oss på e-post til smartindustri@mgf.no