Fra design til ferdig produkt

Tenk deg å kunne designe komponenter med et helhetsfokus som ivaretar kundens ønsker samtidig som man sparer penger.

Bilde: Andreas S. Hernandez, faglig ansvarlig hos K-tech.

Fremtidens design i et helhetsperspektiv

Målet er å gjøre jobben lettere for de som produserer og de som kontrollerer komponentene i ettertid.

Hvordan skal man få til noe sånt?
K-tech og Nammo har fokusert på dette. Selskapene ønsker å gi et innblikk i designverktøyet, som har vært under utvikling siden begynnelsen av 2. verdenskrig og er i rivende utvikling i dag. Dette verktøyet eller systemet har forkortelsen ISO GPS (Geometrisk Produkt Spesifikasjon), og er et sett med standarder utviklet av ingeniører og industrier i over 60 land. Dette høres kanskje ukjent ut, men mange bruker i dag deler av dette systemet til å lage tegninger for framstilling av mekaniske komponenter

Fra design til ferdig produkt
– Det man før kalte geometriske toleranser er i dag utvidet til et helt system som heter ISO GPS, forklarer faglig ansvarlig Andreas S. Hernandez hos K-tech.

– Systemet åpner for at en ikke bare ser på en 2D-tegning, men følger produktet fra design til ferdig produkt, og det er fullt mulig å involvere alle ledd i prosessen fra designere til kunder, sier han.
Dette gjøres gjennom et felles språk som går på tvers av organisasjonen – i alle ledd. Hovedfokuset er på funksjonalitet siden kunden ønsker deler som fungerer til lavest mulig pris.

– Gjennom arbeidet med GPS har jeg sett at det er mange paralleller mellom ISO GPS-standardene og ledelsesfilosofier som f.eks. LEAN, SIX Sigma og Zero Defect, sier Hernandez. – Tanken er å jobbe smartere gjennom å eliminere ikke verdiskapende trinn og bygge kvalitet inn i produktet i tidlig fase i utviklingen, for å sikre et robust design.

Møt K-Tech på SMART industri påmelding besøkende – GRATIS adgang