Rekruttering til yrkesfagene

Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Videregående Skole og K-Tech har etablert samarbeid med MGF, som kommer SMART industri til gode.

SMART industri etablerer samarbeid med utdanningsmiljøet i Kongsberg.

Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Videregående Skole og K-Tech har etablert samarbeid med Maskingrossisternes Forening (MGF), som kommer SMART industri til gode. I tillegg vil partene samarbeide på messen Vei og Anlegg og i fagsaker.

Når SMART industri åpner dørene 17. april vil skolene være på plass for å fortelle om yrkesmulighetene innenfor industriell produksjon. De tre skolene vil også belyse det unike samarbeidet mellom opplæringsinstitusjoner og næringsliv i Kongsberg.

«Vi har er veldig glade for at vi får ta del i en slik stor happening i bransjen», sier Eirik Hågensen og Hanne Hagby, rektorer ved henholdsvis Fagskolen Tinius Olsen og Kongsberg Videregående Skole. I tillegg til at opplæringsinstitusjonene kan vise elever og studenter unike muligheter til å ta utdanning stegvis, vil de som allerede er i jobb få en god innføring i mulighetene til videreutdanning for å ta nye oppgaver i egen bedrift.

«SMART industri er imponert over det samarbeidet som er utviklet mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet på Kongsberg, og tror at mange vil være interessert i å få innblikk i de unike mulighetene dette gir både for enkeltpersoner og bedriftene», legger direktør i MGF, Tone Lindberg til.

Stein Sandvold, daglig leder i K-Tech, forteller at de har stor tro på det unike samarbeidet med næringslivet og industrien som de har utviklet. De er glad for nå å få vist fremtidige utøvere og dagens bedrifter hva de står for. I tillegg til å gi en betydelig styrking av teamet bak SMART industri, fremhever Hågensen at dette prosjektet vil forsterke samarbeidet i Kongsbergmiljøet, noe som vil komme elever, lærlinger og studenter til gode.

Avtalen omfatter at skolene vil være tilstede på messen for å vise muligheter for utdanning og videreutdanning, samt at K-Tech vil tilby kurs til besøkende. Skolene, inkludert elever og studenter, vil være med å planlegge og gjennomføre arrangementer for besøkende elever og studenter.

SMART industri er glad for denne styrkingen av partnerskapet som står bak årets happening for industrien i 2018. Her vil de største bransjeforeningen tilby seminar, kurs og utstilling av det nyeste utstyr og tjenester innenfor sveis, maskinering, automatisering, robotisering og teknologi.

Velkomment til en utdanningsprat på SMART industri – VIT HVA SOM SKJER