Ønsker du å vite mer?

Evalueringen fra SMART industri 2018 viste at:

91% av utstillerne møtte nye kundekontakter gjennom deltakelse på SMART industri

735 virksomheter ble registrert blant de besøkende og de representerte alle bransjer

64% av utstillerne sa de hadde møtt representanter for sine viktigste målgrupper

80% av besøkende «fant det de kom for å se, og de kjøpte eller forespurte om et tilbud

Bilder fra SMART industri 2018:

Bilder fra SMART industri 2018

Hvorfor være med på SMART industri?

  • Viktigste arenaen for alle aktører innen norsk industri i Norge
  • Møtested for teknologi, kunnskap og ideer
  • Gir muligheter for nye relasjoner og kontakter, samt opprettholde eksisterende
  • Genererer mer-omsetning
  • Gir muligheter for positiv medieoppmerksomhet