Tirsdag 24. mai kl. 12:00 – 14:00

TEMA:
Økt produksjon eller lavere utslipp? JA takk, begge deler

SPEAKERS:
John Markus Lervik – Cognite

TEASER:
Ved å bruke data og teknologi for å omstille industrien slik at den blir mer effektiv, kan vi få både økt produksjon og lavere utslipp. Dette skaper noe som ved første øyekast ser ut som et dilemma. For å dekke behovene til en voksende verdensbefolkningen, må det produseres mer. Samtidig må utslippene kuttes dramatisk for å sørge for at vi møter FNs bærekrafts mål og i det hele tatt fortsetter å ha en klode å bo på i framtiden. Disse prioritetene trenger ikke å stå i motsetning til hverandre. John Markus Lervik forklarer hvorfor.

TEMA:
«Den Lærende fabrikken» – hvordan bruke data til kontinuerlig forbedring

SPEAKERS:
Rolf Thu, Aarbakke og Ignos

TEASER:
Aarbakke ble kåret til «Norges smarteste industribedrift i 2021. Hør hvordan bruk av teknologi og data har gjort Aarbakke til en lærende fabrikk. Ved å samle alle data i fabrikken har Aarbakke lykkes med å utvikle en selvlærende fabrikk. Data og endringskultur gir økt lønnsomhet og en bærekraftig produksjon. Rolf Thu fra Aarbakke og Ignos forteller om reisen.

–o0o–

SMART industri logo

ss

VELKOMMEN til våre konferanser, her ser du hele konferanseprogrammet