Onsdag 25. mai kl. 10:00 – 12:00

Bærekraft, klima og konkurranseevne

TEMA:
Bærekraft – vinn eller forsvinn?

SPEAKERS:
Ida Jaarvik Hetland – Innovasjon Norge

TEASERS:
Ida Jaarvik Hetland er bærekraftskontakt og seniorrådgiver innen EU-finansiering i Innovasjon Norge.  Ida sitt oppdrag er å gi lokale ideer globale muligheter. I dette foredraget tar hun et fugleperspektiv på bærekraft; hvorfor skal en liten industribedrift fra Norge bry seg om EU sine strategier og taksonomier? Hvorfor kan man ikke bare gjøre slik man alltid har gjort? Og hvorfor sier man at bærekraft gir konkurransekraft? Ida vil lose oss gjennom et komplekst tema med entusiasme og jærsk iver.

TEMA:
Slik økte vi vår konkurranseevne ved å satse på klima

SPEAKERS:
Anders N. Dahlgren, HTS Dynamics

TEASERS:
Mens koronapandemien stormet som verst i 2020 startet HTS Dynamics (tidligere HTS maskinteknikk) sin reise mot det grønne skiftet. Som én av de første SMB’ene i leverandørindustrien kan HTS Dynamics i dag legge frem klimaregnskap, klimabudsjett og klimatiltak for å nå sitt mål om klimanøytralitet i 2040. Hør Anders Dahlgren, CEO i HTS Dynamics fortelle om hvordan de har jobbet med klima de siste årene, og hvorfor det fremover blir et av selskapets viktigste konkurransefortrinn. Anders deler også sine beste tips rundt klimaarbeid og utslippskutt, og hvor du finner de lavthengende fruktene for å raskt komme i gang.

–o0o–

SMART industri logo

VELKOMMEN til våre konferanser, her ser du hele konferanseprogrammet