Det er GRATIS adgang til messen

Husk å registrer deg på linken Adgangskort før du kommer.

Tirsdag 10. mai  kl. 09:00 – 17:00
Onsdag 11. mai  kl. 09:00 – 17:00
Torsdag 12. mai kl. 09:00 – 17:00