Det er GRATIS adgang til messen

Husk å registrer deg på linken Adgangskort før du kommer.

Mandag 23. mai  kl. 09:00 – 17:00
Tirsdag 24. mai  kl. 09:00 – 18:00
Onsdag 25. mai kl. 09:00 – 17:00