Det er GRATIS adgang til messen

Husk å registrer deg på linken Adgangskort før du kommer.

Tirsdag 13. april kl. 09:00 – 17:00
Onsdag 14. april kl. 09:00 – 17:00
Torsdag 14. april kl. 09:00 – 17:00