For å sikre bredest mulig markedsføring for SMART industri 2018 har vi som dere sikkert vet tre fagblader med som partnere. Alle tre har tilbud om redaksjonelt stoff både på nettsidene og i bladene som de sender ut til ett bredt utvalg av industriaktører. Dersom dere har noe som bør få redaksjonell omtale kan dere ta kontakt med følgende personer:

I tillegg er MetalSupply.no mediepartner og vil skrive om SMART industri. Disse har annonseringsflater både i nyhetsbrev og på digitale nyhetsflater, og for de av dere som er medlemmer er det lurt å legge ut egne nyhetssaker opp mot utstillingen her.

To uker før åpningen av SMART industri vil vi i samarbeid med European Mediepartner  gi ut ett 40 siders magasin med aktuelle saker fra industrien i Norge som linkes opp mot temaene på konferanser, kurs og utstilling. Magasinet Analyse industri vil distribueres ut sammen med Dagens Næringsliv, og vil gi en god profileringsflate for SMART industri. Som utstillere får dere rabatterte priser på annonser i denne utgaven av Analyse industri, og jeg har lagt med litt mer informasjon i vedlegget her.

Dette er de offisielle partnerne våre i forhold til markedsføring, slik at dere vet om dem dersom dere blir kontaktet av annonseselgere.

Tilslutt vil jeg minne om at deres deltakelse i markedsføringen av SMART industri er viktig for å skaffe flest mulig besøkende, og vi setter derfor pris på at dere bruker vår logo som dere finner på hjemmesiden vår under Presse og Messelogoer