Wictus skal være Norges fremste leverandør på vedlikehold av verktøymaskiner

Vi satser sterkt i det norske markedet og har mål om å bygge opp kompetanse og kapasitet nære våre kunder. I tillegg til vedlikehold vil vi jobbe for økt tilgjengelighet, samt bedre utnyttelse av våre kunders maskiner.

Våre ansatte har lang erfaring fra verkstedindustrien, og våre teknikere videreutvikles kontinuerlig for å tilby den aller beste servicen.