Generelt er aktiviteten i firmaet konsentrert om verktøy og systemer som ved hjelp av hydraulikk, pneumatikk og gearforsterkning utvikler og påfører store, men meget nøyaktige og målbare krefter. Dette innbefatter bruk av NDT systemer basert på ultralyd og annen måleteknologi.