• Hjemmeside
  • Stand areal: Medutstiller
  • Stand nr:: B05-34
  • Område: Hall B

Bedriftshelsetjeneste
Hos oss får medlemsbedriftene god og tilpasset hjelp ved behov. De velger fra en «a’la carte-meny».

I avtalen ligger også at ansatte og ledere kan ringe og maile så ofte de ønsker i HMS-relaterte spørsmål. Vår avtale er derfor økonomisk forutsigbar. Du betaler kun for det du velger å benytter utover inngått avtale.